معدل بازار مرکزی تاریخی اخبار اقتصادی و بازرگانی

معدل: بازار مرکزی تاریخی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی توضیحات یک عضو شورای شهر در مورد آراء ۲۴ کاندیدای شهرداری

یک عضو منتخب شورای شهر پنجم در مورد تعداد آراء ۲۴ کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران توضیحاتی را ارائه کرد.

توضیحات یک عضو شورای شهر در مورد آراء ۲۴ کاندیدای شهرداری

توضیحات یک عضو شورای شهر در مورد آراء ۲۴ کاندیدای شهرداری

عبارات مهم : ایران

یک عضو منتخب شورای شهر پنجم در مورد تعداد آراء ۲۴ کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران توضیحاتی را ارائه کرد.

مجید فراهانی در گفت وگو با ایسنا با رد اخبار منتشره در شبکه های مجازی اطراف تعداد آراء ۲۴ گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: براساس اعلام هیات رئیسه موقت قرار نبود که آراء همه کاندیداها اعلام شود و آنچه که امروز در بعضی شبکه ها به عنوان تعداد آراء گزینه های پیشنهادی مطرح شده است هست، خلاف واقع است.

توضیحات یک عضو شورای شهر در مورد آراء ۲۴ کاندیدای شهرداری

وی با بیان اینکه اعلام آراء ۲۴ کاندیدای پست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران علی رغم مصوبه اعضای شورای پنجم بوده هست، با اشاره به معرفی دکتر صادق خرازی به عنوان گزینه شهرداری گفت: دکتر خرازی از ابتدا تمایلی نداشتند که به عنوان گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح شوند و در هفته های گذشته نیز نشانه ای دال بر علاقه وی نبود با این حال به خاطر سوابق ارزنده و شناختی که از توانایی های این فرد داشتیم از او به عنوان گزینه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نام برده شد.

این عضو منتخب شورای شهر پنجم با بیان اینکه براساس مصوبه هیات رئیسه نتیجه های اعلام نشد ولی متاسفانه در بعضی فضاهای مجازی تعداد آراء گزینه ها آن هم به طور ناصحیح اعلام شد، گفت: تعداد آرائی که به کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت داده شده، صحت ندارد و اینگونه شایعه پراکنی ها جای تعجب دارد.

یک عضو منتخب شورای شهر پنجم در مورد تعداد آراء ۲۴ کاندیدای شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران توضیحاتی را ارائه کرد.

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs