معدل بازار مرکزی تاریخی اخبار اقتصادی و بازرگانی

معدل: بازار مرکزی تاریخی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مشترکان پرمصرف آب تعرفه بالاتری پرداخت کنند

رئیس شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به پرسشها اجرای پروژه‌ها به علت ناهماهنگ‌بودن سایر دستگاه‌ها در مدیریت شهری، گفت: در زمینه مدیریت مصرف

مشترکان پرمصرف آب تعرفه بالاتری پرداخت کنند

مشترکان پرمصرف آب تعرفه بالاتری پرداخت کنند

عبارات مهم : ایران

رئیس شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به پرسشها اجرای پروژه ها به علت ناهماهنگ بودن سایر دستگاه ها در مدیریت شهری، گفت: در زمینه مدیریت مصرف نیاز به ساختن فرهنگ داری؛ به خاص در مناسبت ها و هنگامی که مردم جمع هستند باید ساختن فرهنگ صورت می گیرد.

به گزارش ایلنا، مدیر شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مراسم افتتاح سامانه ذخیره و توزیع اضطراری آب پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: با توجه به جایگاه حیاتی آب مورد نیاز است مشترکانی که بیش تر از حد مجاز مصرف می کنند مورد نیاز است با تعرفه بالاتری هزینه آب را پرداخت کنند.

محسن هاشمی با اشاره به لزوم تامین آب شرب جهت مردم بعد از اتفاق گفت: ایجاد 374 ایستگاه توزیع آب اضطراری ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ هنگامی که اعتبار پروژه تامین نشود و کار نیمه کاره رها شود، مردم از خدمات ناامید می شوند و به همین لحاظ باید اعتبارات این اقدام مهم از طریق نهادهای قانونی و بالادستی تامین شود.

مشترکان پرمصرف آب تعرفه بالاتری پرداخت کنند

او با اشاره به مهاجرت به پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهرهای اطراف آن گفت: اگر از عنوان آب در پایتخت کشور عزیزمان ایران صیانت نشود، با مسئله بزرگی مواجه می شویم.

رئیس شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هم چنین با اشاره به پرسشها اجرای پروژه ها به علت ناهماهنگ بودن سایر دستگاه ها در مدیریت شهری، گفت: در زمینه مدیریت مصرف نیاز به ساختن فرهنگ داری؛ به خاص در مناسبت ها و هنگامی که مردم جمع هستند باید ساختن فرهنگ صورت می گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به پرسشها اجرای پروژه‌ها به علت ناهماهنگ‌بودن سایر دستگاه‌ها در مدیریت شهری، گفت: در زمینه مدیریت مصرف

واژه های کلیدی: ایران | ساختن | فرهنگ | پروژه | مدیریت | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs