معدل بازار مرکزی تاریخی اخبار اقتصادی و بازرگانی

معدل: بازار مرکزی تاریخی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی کارتون ، نمک بزن روشن شی!

به گزارش ایسنا، فیروزه مظفری این مطلب را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

کارتون ، نمک بزن روشن شی!

نمک بزن روشن شی! /کارتون

عبارات مهم : کارتون

معاون وزیر بهداشت گفته است که نمک زیاد از هروئین قربانی می گیرد.

به گزارش ایسنا، فیروزه مظفری این مطلب را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

واژه های کلیدی: کارتون | بهداشت | کارتون | روزنامه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs